TM3167

STAINLESS


Order No:Dimensions:Price(€):
TM3167422BORU/TUBE: 229,00€
TM3167425BORU/TUBE: 2511,00€


Smilar Products:

ROUND BASE 9


TM3001
ROUND BASE 9Detay
ROUND BASE 60°


TM3002
ROUND BASE 60°Detay
ROUND BASE 45°


TM3003
ROUND BASE 45°Detay
ROUND BASE 30°


TM3004
ROUND BASE 30°Detay
RECTANGULAR BASE 90°


TM3005
RECTANGULAR BASE 90°Detay
RECTANGULAR BASE 60°


TM3006
RECTANGULAR BASE 60°Detay