Thunder Marine Çevre Yönetim Sistemi Politikası


KROMAR ve markası olan Thunder Marine olarak faaliyet gösterdiğimiz alanda;

 • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
 • Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.
 • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak.
 • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.
 • Bir çevre yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.
 • Acil Durum Risklerini azaltmak.
 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.
 • "ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ“nin tüm gereklerini yerine getirmek
 • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren tedarikçilerimize de sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.
 • Çevre Yönetim Sistemimizi Sürekli İyileştirmek, çevrede yol açtığımız kirlenmeyi önlemek

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZDIR..